Aktualności

#5KOMPETENCJA – Umiejętność uczenia się

2018-08-17
Taka umiejętność wcale nie jest łatwa do pozyskania. Wymaga dyscypliny, rzetelności i dużej wiedzy o sobie. Natomiast jeśli się przyłożysz teraz, dużo zyskasz w przyszłości. Kompetencja ta przekłada się w równym stopniu na życie zawodowe i osobiste, bowiem przyda się przy wyborze studiów, wyznaczaniu ściężki kariery, ale także przy organizowaniu podróży, imprez czy randek.

ALE O CO  CHODZI?
Umiejętność uczenia się to zdolność konsekwentnego i wytrwałego przyswajania wiedzy, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się.

UCZYSZ SIĘ JAK SIĘ UCZYĆ
Brzmi trochę jak masło maślane, ale tak rzeczywiście jest. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy posiadasz już tę kompetencję, spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań:
 • czego chciałem(am) nauczyć się w trakcie realizacji tego projektu?
 • czy udało mi się to osiągnąć?
 • w jaki sposób przyswajałem(am) nową wiedzę?
 • jaki jest mój styl uczenia się (uczenie się poprzez: patrzenie, słuchanie, pracę z tekstem, praktykę)?
 • jakie działania w projekcie najbardziej mnie motywowały w moim uczeniu się?
 • w jakich obszarach moja wiedza teoretyczna się poprawiła?
 • w jaki sposób dokonywałem/am oceny tego, czego się nauczyłem(am)
 • dlaczego jest to istotne w mojej pracy, dla mojej organizacji?
 • w jaki sposób wykorzystam to, czego się nauczyłem(am?)
 
 
OCZKO WYŻEJ
Według naszych ekspertów rozwijanie tej kompetencji opiera się konkretnych wartościach:
 1. samoocenie, czyli wtedy gdy znasz swoje silne i słabe strony, gdy wiesz jakie masz talenty i zdolności, gdy jesteś świadomy swoich postaw życiowych, gdy potrafisz wskazać swoje zainteresowania oraz obszary, które chciałbyś rozwinąć. Również wtedy gdy akceptujesz siebie, gdy masz przekonanie o  możliwości zmiany swoich cech, podejścia i postaw. Bardzo ważna jest w tym względzie automotywacja.
 
 1. organizowaniu własnego procesu uczenia się, czyli gdy potrafisz samodzielnie się uczyć i jesteś zdyscyplinowany, gdy umiesz planować swoją naukę, wskazać priorytetowe zadania oraz wyznaczyć czas, w jakim planujesz to zrealizować. Rozwijasz się także gdy stosujesz różne techniki i metody uczenia się dostosowane do Twego wieku, gdy potrafisz pracować z nauczycielem, w zespole lub samodzielnie.
 
 
 1. stosowaniu wiedzy i umiejętności, czyli  znasz zasady planowania i prowadzenia obserwacji, przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów dostosowanych do Twego wieku, gdy potrafisz zidentyfikować źródła informacji i poddać je krytycznej ocenie, gdy stosujesz w praktyce zdobytą wiedzę.
 
 1. gotowość do rozwoju zawodowego, czyli gdy odnajdujesz się na rynku pracy, potrafisz zidentyfikować dostępne dla Ciebie możliwości działalności osobistej, zawodowej lub gospodarczej, gdy wiesz, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Także gdy umiesz się zaprezentować , przygotować dokumenty aplikacyjne, gdy podejmujesz nowe wyzwania.
 
 1. wytrzymałość, czyli wtedy  gdy wykonujesz powierzone Ci zadania, również w trudnych warunkach, gdy potrafisz się zmobilizować do pracy po dłuższej przerwie, gdy utrzymujesz skupienie i jednolitość na tym samym poziomie, gdy zadanie trwa dłużej. To umiejętność, która przydaje się przy żmudnych zadaniach i dzięki której kontrolujesz własne impulsy podczas pracy.
 
 
JUŻ WYGRAŁEŚ
Jeśli dobrze się zastanowić, samo przystąpienie do systemu KARTY, dzięki której rozwijasz kompetencje JEST  ROZWIJANIEM KOMPETENCJI UCZENIA SIĘ. Dobre co?  

Uczestnicząc w jakichkolwiek zajęciach pozaszkolnych również to robisz. Poszerzasz swój świat, dostajesz nową wiedzę, która potem wykorzystujesz, uczysz się planować swój dzień. Gdy decydujesz się na udział w szkoleniu na temat  przedsiębiorczości lub gdy po prostu idziesz na wystawę, także przyczyniasz się do tego. Gdy podejmujesz pracę wakacyjną lub idziesz na staż… gdy uczysz się zasad pierwszej pomocy lub zgłaszasz jako wolontariusz do udzielenia korepetycji młodszemu koledze… gdy przeglądasz ofertę liceów lub wyższych uczelni.

Każdego dnia uczysz się czegoś nowego.

W kolejnej odsłonie… #6KOMPETENCJA – Kompetencje społeczne i obywatelskie