Aktualności

Targi Młodzieżowe na AmberEXPO

2018-04-26

Targi CZAS NA MŁODZIEŻ, czyli warsztaty wymiany doświadczeń, są wydarzeniem, podczas którego dzieci i młodzież mogą zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych rozwijających aktywności, kompetencje i umiejętności. Tegoroczna, czwarta już edycja, odbędzie się w dniach 15 – 16 maja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberEXPO.

Program obejmuje część warsztatową i informacyjną, z których będą mogli skorzystać uczniowie gdańskich szkół. Przedstawią się koła zainteresowań z kilkudziesięciu placówek edukacyjnych. Odbędą się warsztaty artystyczne, rozwojowe, kompetencyjne, ratownicze, edukacyjne, konkursy itd. Poprzez realizację Targów Stowarzyszenie Morena ze szkołami i organizacjami chce pokazać projekty oraz działania realizowane przez aktywną gdańską młodzież, wypromować jej ciekawe inicjatywy i przekonać młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym i realizowania własnych pomysłów.

Ostatnia edycja odbywała się w ramach Kongresu SmartMetropolia i uczestniczyło w niej ponad 8000 uczniów. W tej edycji przewidujemy podobną liczbę uczestników. W warsztatach wymiany doświadczeń może wziąć udział jednocześnie 400 osób. Przewidujemy ok. 50 stoisk wystawienniczych, na których organizacje będą prezentowały swoją ofertę oraz ponad 100 godzin warsztatów odbywających się każdego dnia targów.