Aktualności

Zostań innowatorem, zaprojektuj z nami Kartę Młodzieżową!

2018-04-26

Warsztaty jakościowe z elementami DEDSIGN THINKING – projektowanie Karty Młodzieżowej

15 – 16 maja 2018 r. – „Zostań innowatorem, zaprojektuj z nami Kartę Młodzieżową!”

Podczas targów Czas na Młodzież odbędzie się 14 warsztatów jakościowych z elementami metody DESIGN THINKING. Ich motywem przewodnim będzie debiutująca na Targach karta Jestem z Gdańska zintegrowana ze skierowanym do dzieci i młodzieży systemem Karty Młodzieżowej.

Karta Młodzieżowa jest produktem, nad którym Stowarzyszenie Morena pracuje od 6 lat. Ważną funkcjonalnością systemu, w którym działała będzie Karta Młodzieżowa, jest możliwość zdobywania punktów za aktywność pozaszkolną (uczestnictwo we wszelkich zajęciach pozalekcyjnych, pracach organizacji pozarządowych, akcjach charytatywnych, warsztatach, szkoleniach, kursach, aktywność społeczną i obywatelską itp.) Zebrane punkty będą zamieniane na nagrody nierzeczowe – kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia sportowe, teatralne itp.

Celem Karty Młodzieżowej jest pobudzenie aktywności młodzieży, ale również poprawa rozpoznawalności ich kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy. Wymiernym efektem prac podjętych ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, urzędami i placówkami badawczymi (np. IBE) ma być system certyfikacji kilkunastu kompetencji społecznych i zawodowych zdobywanych przez młodzież poza szkołą.

Umiejętności i kompetencje

Wzrost wiedzy uczniów na temat partycypacji poprzez ich realne uczestnictwo w tworzeniu innowacyjnego rozwiązania w sferze społecznej (karta Jestem z Gdańska z dedykowanym młodzieży modułem Karty Młodzieżowej)

Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie DESIGN THINKING jako metody twórczego rozwiązywania problemów łączącej w sobie empatię, kreatywność, racjonalność oraz interdyscyplinarność.

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i aktywności społecznej.

Wzrost kluczowych kompetencji opracowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Zgodnie z prognozami w 2020 roku najcenniejsze będą: umiejętność rozwiązywania problemów, analiza danych i kreatywność.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, szybkiego podejmowania decyzji, zarządzania czasem, aktywnego słuchania, szanowania odmiennych opinii.