Aktualności

Jak Cię widzą, tak Cię piszą

2018-04-26

Warsztaty z mowy ciała prowadzone przez szkolne koło MEDIA CUBE z IX Liceum Ogólnokształcącego

16 maja 2018 r. – „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – warsztaty z mowy ciała

Uczniowie klasy dziennikarskiej przekażą uczestnikom wiedzę z zakresu zachowań w sytuacjach stresowych i tego, jak radzić sobie z nadmiarem emocji. Wskażą rolę komunikacji niewerbalnej w relacjach międzyludzkich, w sytuacjach codziennych i nietypowych, dzięki czemu uczestnicy zyskają świadomość znaczenia mowy ciała, jako podstawowego warunek porozumienia między ludźmi.

Warsztaty będą połączone z prezentacją działalności koła i możliwościami, jakie stwarzają szkolne koła Media Cube.

Uczestnicy warsztatu zwiększą swoje zdolności interpersonalne oraz wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej i pracy w grupie.