Aktualności

​#4KOMPETENCJA – Kompetencje informatyczne

2018-08-11
SERIO? Czy w ogóle trzeba tłumaczyć dlaczego potrzebne są kompetencje informatyczne w dzisiejszych codziennych realiach oraz zawodowych rewirach? Przecież młodzież, nazwana przez specjalistów, POKOLENIEM XD, nie wyobraża sobie życia bez technologii i bez Internetu. Wydawać by się mogło, że zdobywanie tych kompetencji w zasadzie jest oczywiste i nie trzeba się nad tym głębiej pochylać. Tymczasem…
 
TAK OGÓLNIE
Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie  technologii informacyjno-komunikacyjnych (w skrócie TIK) : wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

Podstawą jest zatem: rozumienie i znajomość głównych aplikacji komputerowych (MS Word, MS Excel, baz danych, archiwizowanie informacji), świadomość możliwości, jakie daje korzystanie z Internetu i komunikowanie się przy użyciu mediów elektronicznych (email, videokonferencje).
Ważną kwestią jest umiejętność postrzegania różnicy pomiędzy światem rzeczywistym i wirtualnym oraz rozumienie potencjału TSI jako wsparcia kreatywności i innowacyjności w rozwoju osobistym.

PO LUDZKU
Chodzi o to, by nauczyć się dobrze i świadomie wykorzystywać potencjał, jaki daje nam współczesny świat technologii. Internet otworzył nam świat, jego oknem jest komórka, laptop, tablet, komputer.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy posiadasz tę kompetencję, spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań:
  • z jakich źródeł informacji korzystałem(am), aby przygotować się do realizacji projektu?
  • w jakim stopniu komunikowałem(am) się z innymi osobami biorącymi udział w projekcie przez Internet przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji projektu?
  • w jaki sposób zamierzam pracować z innymi ludźmi, aby np. rozwijać ich krytyczne podejście do wiedzy dostępnej w Internecie?
  • jak nauczyłem(am) się wykorzystywać informacje dostępne w Internecie w mojej pracy na rzecz projektu (baza metod pracy, kalendarz szkoleń, listy mailingowe, poszukiwanie partnerów etc.)?
  • czy korzystam z TSI, aby poszerzyć swoje horyzonty poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju społecznościach internetowych w celach kulturalnych, społecznych i zawodowych?
 
NADAL UWAŻASZ, ŻE WSZYSTKO MASZ JUŻ W JEDNYM PALCU?
Jasne może też tak być :-) Podpowiemy tylko, że będziesz mógł/a rozwijać swoje umiejętności informatyczne poprzez rozwijanie się w 20 obszarach, z których część już znasz, bo chodzi np. o korzystanie z telefonu, jego aplikacji, komunikatorów, obsługi nowych mediów (m.in. YouTube, Snapchat, Facebook), tworzenie plików, tabel, grafik. Jednakże w opisanych przez nas sprawnościach mogą też być kwestie dla Ciebie nieznane, np.:

- netykieta, kształtowanie tożsamości cyfrowej, kontrolowanie śladów cyfrowych,
- zakres praw autorskich,
- projektowanie i tworzenie baz danych,
- przetwarzanie i zarządzanie informacjami (BIG DATA),
- ocena wiarygodności informacji,
- ochrona urządzeń, konfiguracja zabezpieczeń,
- szyfrowanie wiadomości i plików,
- rozumienie wpływu zbyt intensywnego korzystania z technologii cyfrowych na zdrowie i środowisko.
 

Jeśli przyjrzymy się możliwościom pozyskiwania kompetencji informatycznych, to właściwie każde wydarzenie jest w tym zakresie adekwatne. Przy zajęciach sportowych wykorzystuje się różne aplikacje mierzące czas, dystans, tętno. Można ustawić sobie instensywność treningów lub chociażby kontaktować się "na grupie" z pozostałymi członkami  drużyny. Na zajęciach medialnych wykorzystuje się sprzęt multimedialny do rejestracji wydarzeń, do fotoreportażu, do  nagrania wywiadu. Potem materiał montuje się w odpowiednich programach i publikuje w sieci, na stronie www lub na social mediach. Robotyka to programowanie konstrukcji oraz opracowywanie mechanizmów, projektowanie schematów i przeprowadzanie symulacji. Wszystko na komputerze i w oparciu o Internet.

Rozwijanie kompetencji informatycznych jest jednym z ważniejszych kierunków, które uczniowie powinni obrać, bo świat pędzi ze światłowodową szybkością i nie wiadomo, co jeszcze nam może zaoferować. Sztuczna inteligencji i VR pukają do drzwi…
 
W kolejnej odsłonie… #5KOMPETENCJA – umiejętność uczenia się